بهمن 02, 1401

بچه ماهی قزل آلا اصفهان

بچه ماهی قزل آلا اصفهان : استخر ها و پروش دهندگان ماهی نیاز اساسی برای تامین بچه ماهی قزل آلا دارند. ماهی قزل آلا شهرکرد به دلیل کیفیتی که دارد مورد توجه است. یکی از دلایل کیفیت آن بچه ماهی قزل آلا اصفهان است.

بهمن 02, 1401

بسته بندی ماهی برای امارات

بسته بندی ماهی برای امارات : بسته بندی یکی از صنایعی است که باعث افزایش رضایت، افزایش حجم فروش، ایجاد ارزش افزوده و خیلی از موارد دیگر می شود.

دی 28, 1401

انواع قزل الا

انواع قزل الا انواع قزل الا ، قزل آلا یک ماهی پرورشی است. این ماهی با توجه به رنگ پوست، شرایط محیطی و موارد دیگر