بهمن 02, 1401

بچه ماهی قزل آلا اصفهان

بچه ماهی قزل آلا اصفهان : استخر ها و پروش دهندگان ماهی نیاز اساسی برای تامین بچه ماهی قزل آلا دارند. ماهی قزل آلا شهرکرد به دلیل کیفیتی که دارد مورد توجه است. یکی از دلایل کیفیت آن بچه ماهی قزل آلا اصفهان است.