دی 28, 1401

انواع قزل الا

انواع قزل الا انواع قزل الا ، قزل آلا یک ماهی پرورشی است. این ماهی با توجه به رنگ پوست، شرایط محیطی و موارد دیگر