دی 25, 1401

اهمیت صنعت نساجی چیست؟

اهمیت صنعت نساجی : آیا می دانستید که وقتی پشت کامپیوتر خود می نشینید با منسوجات احاطه شده اید؟ پرده های روی پنجره کنار شما

دی 24, 1401

تاریخچه نساجی در ایران

تاریخچه نساجی در ایران : نساجی در ایران به سال های بسیار بسیار دور بر می گردد. گفته شده است که مردم که در پنج هزار سال بیش زندگی می کردند.

دی 14, 1401

لباس مجلسی دخترانه

لباس مجلسی دخترانه لباس مجلسی دخترانه : دختران برای مجلاسی مانند عروسی، تولد و از این نوع مجلالس نیاز دارند که لباس در خور و

دی 13, 1401

آیا می شود نساجی را بازیافت کرد؟ بازیافت نساجی

آیا می شود نساجی را بازیافت کرد؟ بازیافت نساجی : یکی از سوالاتی که حتما برای شما پیش آماده است، این است که آیا می

دی 13, 1401

آیا نساجی همان پارچه بافی است؟

آیا نساجی همان پارچه بافی است؟ اگر در صنعت مد کار می کنید، به احتمال زیاد تقریباً دائماً با منسوجات کار می کنید. چه در