دی 14, 1401

لباس چیست؟

لباس : لباس عمدتاً به هر تعداد الیاف و موادی اطلاق می شود که برای پوشاندن قسمت های بدن انسان از جمله شلوار، شورت، پیراهن، لباس، کت و لباس زیر استفاده می شود.