بهمن 04, 1401

خاویار برای امارت

خاویار برای امارت خاویار برای امارت : خاویار یکی از مواد غذایی است که از ماهی های خاویاری یا به اصطلاح ماهی ازون برون گرفته

بهمن 02, 1401

بسته بندی بولگا برای امارات

بسته بندی بولگا برای امارات : شکی نیست که خاویار در طول تاریخ بشریت مجلل ترین و گرانترین غذا در جهان است و پارسی ها اولین گروه های انسانی بودند