بهمن 04, 1401

پرورش انواع ماهی قزل آلا در اصفهان

پرورش انواع ماهی قزل آلا در اصفهان ، ماهی قزل آلا در نژاد های مختلفی در ایران پرورش پیدا می کند. از انواع نژاد های ماهی قزل آلا می توان به نژاد فرانسه،

بهمن 03, 1401

بهترین نوع ماهی قزل آلا چیست؟

بهترین نوع ماهی قزل آلا ، ماهی قزل آلا با توجه به این که رنگ پوست، محل پرورش، وزن و رنگ گوشت به انواع مختلفی تقسیم می شود. اولین دسته بندی که برای این ماهی انجام شد با توجه به رنگ بدن این ماهی بود.

بهمن 02, 1401

بسته بندی ماهی برای امارات

بسته بندی ماهی برای امارات : بسته بندی یکی از صنایعی است که باعث افزایش رضایت، افزایش حجم فروش، ایجاد ارزش افزوده و خیلی از موارد دیگر می شود.