بهمن 02, 1401

بسته بندی ماهی برای آذربایجان

بسته بندی ماهی برای آذربایجان ، آذربایجان یکی از کشورهایی است که ماهی قزل آلا، سالمون و بولگا را از ایران خریداری می کند.

دی 28, 1401

خرید ارزان ماهی زرده ، ماهی زرده چیست؟

خرید ارزان ماهی زرده ، ماهی زرده چیست؟ خرید ارزان ماهی زرده، این ماهی صنعتی برای تهیه کنسرو استفاده می شود. خرید ارزان این ماهی