دی 28, 1401

انواع ميگو پرورشی

انواع ميگو پرورشی انواع ميگو پرورشی ، میگو پرروشی به دلیل این که بوی کمتری دارد و همین طور سایز یک دستی دارد. بیشتر مورد

دی 28, 1401

همه میگوها برابر نیستند: میگوی وحشی در مقابل میگوی پرورشی

همه میگوها برابر نیستند: میگوی وحشی در مقابل میگوی پرورشی چه میگو سوخاری شود ، چه در سالاد بریزد و چه در سس کوکتل فرو