بهمن 03, 1401

بسته بندی میگو وکیوم برای امارات

بسته بندی میگو وکیوم برای امارات : میگو یکی از غذاهای ویژه دریایی است. میگو یک غذای معروف دریایی است و منبع غنی پروتئین، بسیاری از مواد معدنی و

بهمن 02, 1401

بسته بندی میگو برای امارات

بسته بندی میگو برای امارات : گزارش سیاست آبزی پروری پایدار برای امارات ابوظبی، که اخیراً توسط آژانس محیط زیست در ابوظبی صادر شده است