دی 21, 1401

ورشکسته شدن در صنعت نساجی به چه صورت است؟

برشکسته شدن در صنعت نساجی به چه صورت است؟ صنعت نساجی یکی از صنایع استراتژیک در ایران به شمار می آید. اما یکی از صنعت هایی

دی 14, 1401

لباس مجلسی دخترانه

لباس مجلسی دخترانه لباس مجلسی دخترانه : دختران برای مجلاسی مانند عروسی، تولد و از این نوع مجلالس نیاز دارند که لباس در خور و